Majda Wyrobová


Majda Wyrobová
Dobříš - Česká republika


Historie TMCh


Něco málo o mně


Majda si na našem táboře vyzkoušela roli dítěte, praktikantky a nyní již několikátým rokem i vedoucí. Studuje Biologii a ochranu zájmových organismů na Jihočeské univerzitě a ve volném čase se věnuje pečení, pobytu v přírodě, práci s dětmi a zvířatům.