Historie TMCh


Ani se to nechce věřit, že tolik let už uběhlo od doby, kdy se zrodil nápad uskutečnit tábor pro mladé chovatele. Stalo se tak v organizaci ČSCH Karlín-Praha 8, která byla zaměřena na odbornosti chovu koček, psů a ochrany zvířat. Řešila tehdy zásadní otázku, kam směřovat svoji činnost a jedním z prvních nápadů bylo uspořádání letní prázdninové akce pro mladé chovatele a dále uspořádání výstavy koček mladých chovatelů. První tábor proběhl spíše jako rekreace rodičů s dětmi a jejich zvířaty v délce jednoho týdne a uskutečnil se v roce 1983 v Autokempinku Plešivec v Berouně. Jeho organizace se úspěšně zhostil tehdejší člen organizace pan Jan Hauer z Libně v Praze 8. Přišel ale na to, že to není jen tak, což způsobilo, že následující rok se tábor z nedostatku potřebného času na přípravu už neuskutečnil. A tak nezbylo nic jiného, než že jsem se pro další léta musel jeho organizace ujmou já sám, když jsem nechtěl dopustit, aby tato skvělá akce zanikla.

Ještě 5 let probíhal tábor více méně stejným způsobem. Až v roce 1990 z důvodu stále narůstajícího zájmu se uskutečnil poprvé tábor v rozsahu 2 týdnů a to pod stany. Poprvé se jej už nezúčastnili rodiče, ale jednalo se o klasický dětský tábor. Jeho uskutečnění pak mělo dalekosáhlé a trvalé „následky“. Jako jednoho z vedoucích jsme následující rok poprvé angažovali Karla Kraje z Čelákovic, který vnesl do programu táborů na dlouhá léta nového ducha. Byl nezastupitelným tvůrcem táborových her, které se na našem táboře drží dodnes. Bez Klondajku, Urkanů nebo Trifidů by náš tábor nebyl táborem. A protože vedle toho je i dobrým kytaristou a zpěvákem trampských písní, léta mne (hlavního vedoucího) zastupoval a sehrál důležitou roli při pořádání všech následujících táborů až do roku 2000, kdy narození první vnučky znamenalo přehodnocení jeho osobních priorit. Od roku 1991 jsme tábor začali pořádat jako 3 týdenní s jedinou výjimkou v roce 2002, kdy se konal pouze 2 týdny a to v turistické chatě Kyjovana v Krásné Lípě – Kyjově.

Tábory se až do roku 2005 v zásadě konaly vždy na jiném místě, aby děti i vedoucí měli možnost poznat krásy naší republiky. Jedině v počátcích se uskutečnily za sebou dva tábory v Autokempinku v Terezíně, kde jsem v té době bydlel. Teprve od roku 2006, kdy jsme navázali kontakt s provozovatelem rekreačního areálu v Zátiší v Rumburku a stali se jejich osobními přáteli, rozhodli jsme se konat další tábory na stejném místě. Svoji roli však sehrála i skutečnost, že je stále složitější se uvolňovat jako vedoucí na tyto tábory, jelikož zaměstnavatelé pro tuto naši činnost nemají velké pochopení a příprava tábora v novém prostředí je značně časově náročnější. Díky sponzorské podpoře mnoha rodičů našich táborníků se naší ZO ČSCH podařilo v roce 2011 zřídit vlastní táborovou základnu v Mikulášovicích na Salmově, kam jsme od té doby naše letní tábory přesídlili.

Je třeba zdůraznit, že zvláštností našeho tábora je od počátku skutečnost, že táborníci mohou mít s sebou na táboře svá doma chovaná zvířata. Takže se souhlasem rodičů se vedle koček na táborech objevují převážně psi, různí drobní hlodavci včetně králíků, nějaký papoušek, had, ba i pavouk sklípkan. V programu tábora jsou vždy besedy a přednášky o chovu koček a dalších zvířat, návštěvy u chovatelů nebo návštěvy chovatelů na táboře spolu s jejich zvířaty či návštěvy v tu dobu probíhajících výstav zvířat. Svoje nezastupitelné místo má i táborová hra Kocouři, při níž táborníci po celý průběh tábora skládají jednotlivé zkoušky (celkem je jich16 a jednou z nich je samozřejmě Chovatel), které se mohou přirovnat ke klasickým Bobříkům nebo Třem orlím perům.

Přínosem celé mnohaleté éry tábora je skutečnost, že se z táborníků stali mnozí organizovanými chovateli (pokud jimi už nebyli) a rovněž aktivními účastníky Olympiády mladých chovatelů, pořádané Ústřední komisí pro práci s mládeží ČSCH. A ti nejlepší se vypracovali přes praktikanty až na dnešní táborové vedoucí.

Mezi účastníky byla jako první zahraniční dívenka ze Slovenska, pak následovaly tři děti z Iráku, z nichž jeden nám na táboře působil i jako vedoucí. Od roku 2008 máme i jednu táborovou vedoucí z Ruska a v roce 2011 i jednu tábornici, takže jsme si mohli zopakovat i skoro zapomenutou ruštinu. Překvapením ale pro nás bylo, že jeden táborník se ruštinu učí i ve škole, takže žádná jazyková bariéra se nekonala. Další léta se však mezi táborníky objevily i děti z Ruska a Německa, a loni navíc i z Ukrajiny a Francie, kde se už o našich táborech taky dozvěděli a mají o účast na něm zájem.

Dnes už těžko lze spočítat, kolik asi dětí se tábora celkem za ta léta zúčastnilo, nicméně je možné to odhadnout tak na 2000. Na táboře jsme měli nejméně kolem deseti a nejvíce přes 100 dětí, vždy to záleželo na silných ročnících a generačních zlomech, kterých jsme za ta léta zažili už několik.

Bylo by ale nesprávné se nezmínit o skutečnosti, že v několik let pořádání tábora podporovalo svým finančním příspěvkem i Sdružení chovatelů koček v ČSCH. V současné době patří mezi pravidelné podporovatele tábora Město Mikulášovice a díky spolupráci s chovatelskou mládeží z nedalekého Německa i Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Díky tomu lze zabezpečit v programu i takové akce, na které by jednoduše nebyly peníze. To se týká i občasného úspěchu při získání sponzora, který buď přispěje finančně, nebo nějakými naturálními formami (potraviny, doprava, upomínkové předměty adal.) Všechno se počítá a jsme každému sponzorovi neskonale za pomoc vděčni a doufáme, že budou i v budoucnosti. Ale těmi největšími sponzory byli a stále jsou všichni táboroví vedoucí, kteří na táborech působí jako dobrovolníci naprosto nezištně bez nároku na odměnu a v době své osobní dovolené.

Na závěr je nutno ještě dodat, že vedle uváděných letních táborů pořádá naše organizace i zimní (vánoční) tábory, kterých se uskutečnilo dosud celkem 15. Škoda jen, že v posledních letech bylo od konání několikrát upuštěno, protože se nesešel potřebný počet účastníků, takže se jedná spíše o pracovní setkání některých táborových vedoucích.

Asi je potřeba rovněž uvést, že na pořádání táborů se vystřídalo několik organizací ČSCH díky tomu, jak jsem postupně měnil své bydliště a v té souvislosti i členské organizace. Díky za významnou pomoc si proto zaslouží i aktivní ZO chovatelů koček Praha 8, ZO ČSCH Mělnické Vtelno - dnes již zaniklá a v současnosti ZO chovatelů koček Varnsdorf se sídlem v Mikulášovicích. V této organizaci pracujeme aktivně s dětmi, takže se těšíme i z jejich výsledků dosažených na Olympiádách mladých chovatelů.

Tak jsem trochu zavzpomínal na historii našich dětských táborů. I když se nemohu ubránit určité nostalgii, nebojím se, že by zašly na úbytě a zbylo jenom to vzpomínání. Vždyť co může být lepší než to, že v mých stopách jde můj syn Vlastimil jun. (Jouza), který již léta aktivně na táborech působí jako vedoucí a nejmladší syn Václav po několikaletém praktikantství už několik let na táboře působí rovněž jako vedoucí. Tak nám držte palce, aby to tak platilo i nadále!

 

Letní tábory mladých chovatelů se zvířaty Zimní tábory  
1983 Beroun týden  
1985 Terezín týden  
1986 Terezín týden  
1987 Březnice týden  
1988 Český Šternberk týden  
1989 Harrachov týden  
1990 Čisovice 2 týdny                                                                                     
1991 Ronov nad Doubravou 3 týdny Chata Kyjovanka
1992 Choltice Chata Kyjovanka
1993 Skokovy Chata Kyjovanka
1994 Čistá u Rakovníka Špindlerův Mlýn
1995 Nové Hrady Churáňov
1996 Nuzice Chata Kyjovanka
1997 Radobytce Chata Kyjovanka
1998 Stádlec Chata Kyjovanka
1999 Mikulášovice Chata Kyjovanka
2000 Kyjovská přehrada Chata Kyjovanka
2001 Brtníky-Šternberk Chata Kyjovanka
2002 Chata Kyjovanka 2 týdny ES Natura Rumburk
2003 ES Natura Rumburk ES Natura Rumburk
2004 Turistická základna Kopec                                                             
2005 Zahrada Kopec  
2006 RZ V Zátiší Rumburk  
2007 RZ V Zátiší Rumburk  
2008 RZ V Zátiší Rumburk  
2009 RZ V Zátiší Rumburk                                 
2010 RZ V Zátiší Rumburk  
2011 TZ Salmov Mikulášovice
2012 TZ Salmov Mikulášovice
2013 TZ Salmov  
2014 TZ Salmov  
2015 TZ Salmov  
2016 TZ Salmov  
2017 TZ Salmov  
2018 TZ Salmov  
2019 TZ Salmov  
2020 TZ Salmov  
2021 TZ Salmov Krásná Lípa
2022 TZ Salmov  
2023 TZ Salmov Salmov
2024 TZ Salmov v přípravě