Kocouři


Skauti mají své Bobříky a my, protože jsme na chovatelském táboře, máme Kocoury.

 

Mnoho z Vás jistě někdy přemýšlelo, k čemu je sbírání "Kocourů", "Bobříků" a jiné obdobné havěti dobré. Každý z těchto "Kocourů" testuje a rozvíjí Vaše vědomosti a schopnosti. A ač se to může zdát v dnešní době zbytečné a nepotřebné, každý zkušený táborník Vám poví, že se v jeho životě našlo několik chvil, kdy si vzpomněl na určitého "Kocoura" a vědomost v něm nabytá mu pomohla na danou situaci reagovat. Byť šlo jen o to, jak uvařit vejce na tvrdo.

 

Schválně, vyzkoušejte si nějakého v klidu domova.Kocour Botanik - Správně pojmenuje rostlinky: a) do 12 let - 5 druhů rostlin b) nad 12 let - 10 druhů rostlin
Kocour Chovatel - Před hlavním vedoucím prokáže znalosti o chovu zvířat. Pouze 1 pokus.
Kocour Hladovec - Nesmí nic jíst od ukončení snídaně (8:30h) po dobu: a) do 12 let - 12 hodin b) od 12 let - 24 hodin
Kocour Kecal - Dokáže u táboráku plynule vyprávět na vylosované téma po dobu: a) do 12 let - 1 minutu b) od 12 let - 3 minuty
Kocour Kinematograf - Správně uhádne 5 filmů podle obrázků, nebo hlášek.
Kocour Kuchař - Prokáže své teoretické a praktické znalosti v kuchyni. Pouze 1 pokus.
Kocour Nebojsa - Absolvuje noční stezku odvahy. Je pouze 1 pokus.
Kocour Němura - V době od začátku snídaně (8h) až do večerky (22h) nesmí vydat žádný zvuk mluvidly (smích, řeč ...).
Kocour Ohnivec - Dovede určit nebo postavit 3 druhy ohňů a rozdělat oheň z přírodních materiálů, za použití 3 zápalek: a) do 12 let - v suchém terénu b) nad 12 let - v mokrém terénu
Kocour Plavec - Uplave libovolným stylem: a) do 12 let - 50 metrů b) nad 12 let - 100 metrů. Pouze 1 pokus.
Kocour Potápěč - Vydrží pod vodou: a) do 12 let - 0,5 min b) od 12 let - 1 min. Maximálně 3 pokusy.
Kocour Radista - Rozluští zašifrovaný text: a) do 12 let - za pomocí dešifrovací tabulky b) od 12 let - zpaměti. Max. 2 pokusy
Kocour Šikula - Vlastnoručně zhotoví užitečnou věc pro tábor (např. suvenýr, totem ...). O přiznání rozhoduje veřejné hlasování při posedu.
Kocour Střelec - Nejlepší střelec v každé kategorii (vzduchovka, luk, šipky, míčky)
Kocour Tanečník - Zatančí ve vybraném oboru. O přiznání hlasuje veřejné hlasování při táboráku.
Kocour Turista-Cestovatel - Prokáže znalost orientace v jízdních řádech, orientace v mapě a zacházení s buzolou.
Kocour Uzlík - Prokáže znalost ve vázání uzlů a předvede 3 vybrané uzly.
Kocour Vlastenec - Prokáže znalost státní hymny, státních symbolů a historických dat. Pouze 1 pokus.
Kocour Vrzal - Vystoupí u táboráku v daném oboru (flétna, kytara ...). O přiznání rozhoduje veřejné hlasování při táboráku.
Kocour Zdravotník - Prokáže teoretické i praktické znalosti z první pomoci. Pouze 1 pokus.
Kocour Zpěvák - Zazpívá píseň dle vlastního výběru. O přiznání rozhoduje veřejné hlasování u táboráku.